Milyen esetekben figyelhetik meg a munkavállalót?

A technológia fejlődésével kitágították a megfigyelés lehetőségeit. Nagyon sok munkahelyen vannak kamerák felszerelve, melyeken követhetik a dolgozó tevékenységét és azonnal fel tudják fedezni az esetleges kihágásokat.

Milyen esetekben figyelhetik meg a munkavállalót?

Már mindenhol nagyon odafigyelnek arra, nehogy megsértsék az emberek személyiségi jogait. Mindenhol találkozhasz vele, akár csak egy telefonhívásra gondolsz egy közmű- vagy távközlési céggel történő beszélgetésre gondolsz. A technológia fejlődése a megfigyelés lehetőségeit is kitágította: automatikusan követhető a dolgozó tevékenysége, statisztikák készíthetők, és egyes kihágások is azonnal felfedezhetők. Vajon hogyan kivitelezhető, hogy a munkaadó érdeke és a munkavállaló magánszférája se sérüljön? Hogyan szabályozza a munkahelyi megfigyelést a jog?  A legtöbb esetben két jog vagy érdek áll szemben egymással: a vállalat, sőt, a társadalom érdekeltsége abban, hogy a szabálytalanságokat, még inkább a bűncselekményeket megelőzzék vagy, ha már megtörténtek, felderítsék és szankcionálják, és az egyén joga személyes szférájának tiszteletben tartására. Ugyanakkor sok helyen a munkajog szabályozza, hogy a munkáltatónak milyen megfigyelésre van joga. A Munka Törvénykönyve kötelezettségként írja elő a munkavállaló számára, hogy a munkáltató rendelkezésére álljon munkaideje alatt, és munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezze. Ennek betartása érdekében a törvény lehetővé teszi, hogy a munkáltató a munkavállalót a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizze. Ez nem mond ellent az adatvédelmi szabályoknak, amelyek lehetővé teszik az adatkezelést, ha azt törvény írja elő. Sajnos az Európai Bíróság, amely egyébként a fenti kitételt többször is megerősítette ítéleteiben, nem ítélt még a munkahelyi megfigyelést érintő ügyekben. Ez év májusában ugyan megállapította, hogy a tagállamoknak kötelezniük kell a munkáltatókat, hogy állítsanak fel egy olyan rendszert, amely méri a dolgozók naponta munkában töltött idejét, de ez még nem megfigyelés. Különbséget kell viszont tenni aszerint, hogy a dolgozó viselkedését figyelik meg, vagy objektív tényeket. A munkáltatói ellenőrzés akkor tekinthető jogszerűek, amennyiben az a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges. Fontos tudnod, hogy amennyiben munkahelyeden nem tájékoztattak pontosan a megfigyelés módjáról, helyéről és céljáról, akkor a bíróság megállapíthatja a jogsértést. Fontos, hogy az alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével és a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.