Mikor és milyen összegű végkielégítésre lehetsz jogosult?

A végkielégítés egy olyan juttatás, amely a munkavállaló javára jár meghatározott esetekben, méghozzá általában a munkáltatónál töltött idő „meghálálásaként”.

Mikor és milyen összegű végkielégítésre lehetsz jogosult?

Végkielégítés illeti meg a munkavállalót, ha munkaviszonya a munkáltató felmondásam a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy jogviszony váltás miatt szűnik meg. Ha a fenti esetkörök valamelyike megvalósul, a munkáltató a nála eltöltött időt meghálálva, végkielégítést köteles fizetni a távozó munkavállalónak, mégpedig a munkaviszonyban eltöltött évek számához mérten. A végkielégítés törvényben meghatározott mértéke  egyhavi távolléti díjjal emelkedik legalább 3-5 év esetén, kéthavi távolléti díjjal 6-15 év esetén, míg háromhavi távolléti díj összegével emelkedik 20 évet meghaladóan. Nem jár végkielégítés, ha a felmondás közlésének időpontjában a munkavállaló nyugdíjasnak minősül. Nem válik végkielégítésre jogosulttá az a munkavállaló, akinek például a 3 év leteltét megelőzően mondott fel a munkáltató, csupán a jogviszonya megszűnésének időpontja esik 3 éven túli dátumra.
Meg kell említeni azt az esetet is, amikor a munkáltató a végkielégítés fizetését azzal igyekszik kikerülni, hogy közös megegyezéses munkaviszony megszüntetést kezdeményez. Erre nagyon figyelj oda, ugyanis közös megegyezéssel történő felmondáskor semmilyen végkielégítés nem jár. A munkáltatók szinte 90 százaléka igyekszik ezzel a módszerrel felbontani a munkaszerződést. Ha munkavállalóként hasonló helyzetbe kerülsz, semmiképpen ne írj alá olyan tartalmú közös megegyezést, mely az egyébként fennálló jogosultságaidat csorbítja.