Mi is az az exotéria?

Se szeri, se száma azoknak a kifejezéseknek, fogalmaknak, melyekkel találkozunk, ha elindulunk az ezotéria világszemléletet megváltoztató rögös, ám eredményekkel kecsegtető útján.

Mi is az az exotéria?

Se szeri, se száma azoknak a kifejezéseknek, fogalmaknak, melyekkel találkozunk, ha elindulunk az ezotéria világszemléletet megváltoztató rögös, ám eredményekkel kecsegtető útján.Az ezotéria az exotéria fogalom ellentéte. Poláris, egymást kiegészítő, egymásnak látszólag ellentmondó, egymással látszólag szemben álló minőségek. Mindkettő a világ, és természetesen benne önmagunk megismerésének egy-egy lehetséges megközelítését mutatja meg.Az exoterikusan szemlélődő ember kifelé tekint, személyiségén kívül keresi a világ működésére a magyarázatot. Analizál, elemez, részekre bont, keresi az összefüggéseket, következtetéseket von le. Mindez a tudás öt érzékszervünkkel felfogható, intellektuálisan megérthető, továbbadható. Ha kellő intelligenciával, értelmi kapacitással rendelkezünk, megtanulható. Van azonban a világ, és benne önmagunk megismerésének egy másik útja is, ez pedig az ezoterikus.Az így gondolkodó és élő ember nem csak ismereteket gyűjt be, hanem jóval messzebb jut. Új információk, ismeretek felbukkanásakor először is a következő kérdések merülnek fel benne:

• Kell ez nekem?

• Szükségem van rá?

• Több leszek általa?

Ha igennel válaszol a kérdésekre, beengedi tudatába az új, ismeretlen momentumokat. Természetesen saját „szűrőrendszerén” keresztül. A folyamat végére bölcsességgé alakítja önmagában, mely megnyilvánul kommunikációjában, viselkedésében, a többi emberrel való viszonyában. Míg az exoterikus tudás tanítható, átadható, tudunk róla beszélni, addig a személyiségbe beépült ezoterikus tudás, ami egyenlő a bölcsességgel, nehezen megfogható, nehéz róla beszélni, szinte egyáltalán nem lehet átadni.Beszélhetek én bármennyit valakinek az almáról, leírhatom alakját, ecsetelhetem, lefesthetem sokféleségét, sokszínűségét, sőt még az ízéről is beszélhetek, de ha az illető soha sem látott almát, és nem is evett, semmit sem ér mondandóm.Megtanulni képes lesz bármit, akár mindent az almáról, csak éppen közvetlen, átélhető kapcsolatba nem került vele. Nem fogta a kezében, nem érezte tapintását, nem látta milyen kívül és belül. Legfőképpen pedig nem tudja, milyen az íze, mert soha nem harapott bele egy jó nagyot, és nem nyelte le jóízűen. Így van ez az ezotériával is.Az exoterikus ismereteket olvasva, azokat tanulmányozva, kutatva, előbb-utóbb világszemléletünk megváltozik. Megváltozik, mert a folyamat közben rádöbbenünk és belátjuk, hogy eddig olyan dologról, olyan oldalunkról mondtunk le, vagy nem ismertük, ami szerves része, azaz a másik megközelítése annak, ahogy eddig szemléltük a világot, és benne emberi létezésünket, életünk értelmét.