Mi ellen véd a betegség? Elbocsáthatnak, mialatt beteg szabin vagy?

Jóllehet évek óta nincs hatályban az a szabály, hogy a munkavállalónak nem lehet felmondani keresőképtelensége idején, ma is van olyan ismerősöm, akinek tartós betegsége lett és retteg, hogy ez idő alatt felmondják a jogviszonyát.

Mi ellen véd a betegség? Elbocsáthatnak, mialatt beteg szabin vagy?

A 2012. július 1. előtt hatályban volt a munka törvénykönyvének egyik legközismertebb szabálya, hogy a munkavállalónak tilos rendes felmondással felmondani keresőképtelenséget okozó betegsége esetén. Nyílt titok, hogy rengeteg ember, ahogy megérezte, hogy rezeg a léc, vagy neki lett elege a cégből, hosszabb időre kiíratta magát táppénzre. A régi törvény arról is rendelkezett, hogy ha a betegség időtartama meghaladta a 15 napot, csak a betegség lejárta utáni 15 nap elteltével indulhatott el a felmondási idő, ha pedig 30 napnál is hosszabb volt a betegállomány, akkor csak 30 nappal később. E szabályokat a 2012. évi új munka törvénykönyve nem vette át ilyen formában, azonban bizonyos szintű felmondási korlátozást fenntartott a megbetegedett munkavállalók számára. Az egyik legfontosabb változás, hogy ma már a saját jogú betegállomány nem jelent abszolút tilalmat a munkáltatói felmondás közlésével szemben. Ebből a szempontból közömbös, hogy a munkavállaló a keresőképtelensége miatt betegszabadságon van, vagy csupán mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól, és táppénzt kap, esetleg még mindig keresőképtelen, de már táppénzre sem jogosult. Továbbá a beteg gyermek ápolása miatt fennálló keresőképtelenség sem jelent tilalmi időszakot, akár részesül a szülő ezalatt táppénzben, akár nem. Tehát ha a munkáltató eme időszakok alatt felmondást akar közölni a munkavállalókkal, ezt jogszerűen megteheti. A munkavállalók nem kerültek lényegesen rosszabb helyzetbe az új törvény hatálya alatt, azt leszámítva, hogy a korábban hatályos szabályok szerint a felmondási idő csak 15, illetve 30 nappal a betegállomány idejét követően indult el. Annyi előnye is van a jelenleg hatályos szabályozásnak a munkavállaló számára, hogy a betegállomány alatt nem csupán találgathat arról, vajon visszatértekor már az asztalán várja-e őt a felmondó okirat, hanem már a keresőképtelenség ideje alatt világos helyzetet teremthet számára a felmondani készülő munkáltató a felmondás közlésével.