Mi az a telekinézis?

A telekinézis vagy pszichokinézis anyagrészecskék, illetve testek mozgatását jelenti fizikai érintkezés és az ismert fizikai hatások alkalmazása nélkül

Mi az a telekinézis?

A telekinézis szót először 1890-ben egy orosz szellemkutató, Alekszandr Akszakov használta. A szó görög eredetű, szó szerinti jelentése „távolmozgatás”. A telekinézis az a képesség, amikor érintés nélkül, pusztán az akaratunkkal képesek vagyunk tárgyakat mozgatni. Azt is telekinézisnek hívjuk, amikor az elme energiáival új formát adunk egy tárgynak, például erős koncentrációval meghajlítunk egy kanalat vagy egy kulcsot, amit a kezünkben tartunk. Ahhoz, hogy a telekinézist gyakoroljuk, el kell érnünk hogy elménk kisugározza az energiát és újraformálja a tárgyakat fizikai kapcsolat nélkül. Tibetben a szerzetesek egy része képes úgy megváltoztatni maga körül a környezetet, hogy pusztán elméjük erejét használják. Gondolatokkal változtatják meg a kezükbe kerülő anyagot, képesek tárgyakat lebegtetni. Ezeket a jelenségeket azonban sohasem sikerült megfejteni. 1875-ben Franciaországban Édouard Isidore Buguet által készített fotón a telekinézis megjelenését utánozzák. Mikro- vagy makroszinten is értelmezik; a makroszintű megjelenhet mozgatás, emelés, rázás, rezgetés, forgatás, hajlítás, törés vagy más hasonló formában. Mikroszintű behatás esetén történhet: az anyagrészecskék természetes rezgésének felgyorsítása vagy lelassítása, ami az anyag melegedésével vagy lehűlésével jár. A hőmérséklet emelése akár az anyag gyulladáspontját is elérheti (pirokinézis). A hőmérséklet csökkentését kriokinézisnek nevezik. A levitáció pedig a dolgok levegőbe való emelkedése, lebegése külső eszközök és ismert fizikai hatások használata nélkül. A telekinézist eleinte szellemek, angyalok, démonok, elhunyt lelkek közreműködésének tulajdonították (lásd korábbi cikkünket az asztaltáncoltatásról). Az első telekinetikus kísérletet a londoni Dialektikai Társaság 33 tagból álló bizottsága végezte 1869 és 1871 között. A telekinézis klasszikusa az olasz Eusapia Palladino (1854–1918) volt. Jelenlétében a bútorok táncolni kezdtek, székek, asztalok emelkedtek a levegőbe. Egyes megfigyelők szerint mindezt csalással hozta létre. Oroszországban egy bizonyos Nina Kulagina nevű nő rendelkezett a telekinézis képességével. A Leningrádban levezényelt kísérletsorozat alatt nejlonba csomagolt tárgyakat volt képes elmozgatni pusztán tudata segítségével. Máig nem tudja senki megmagyarázni, hogy csinálta. A tudomány jelenleg nem tudja értelmezni és megmagyarázni a telekinézist, mert a jelenség ellentmond néhány alaptörvénynek. Ilyen például a termodinamika 2. törvénye és a lendület megmaradásának törvénye. A jelenség azonban tudományosan elfogadható körülmények között kutatható. Ezek közül példaként néhány: lezárt üvegburában lévő fémszálra rögzített test elfordítása, illetve kellően ismert, véletlenszerű folyamat, például véletlenszám-generálás befolyásolása úgy, hogy a keletkező számértékek a matematikailag kiszámítható szóráson kívül essenek. dr. Egely György gépészmérnök több mint tíz éven át végzett intenzív kutatásokat a különleges energiaátadási folyamatok területén