Kik azok a titokzatos káldeusok?

Mikor a király káldeust hívatott, mindenki tudta, hogy asztrológus érkezett az udvarba.

Kik azok a titokzatos káldeusok?

Az antik időben az asztrológusokat káldeusnak nevezték. Mikor a király káldeust hívatott, mindenki tudta, hogy asztrológus érkezett az udvarba. De honnan erednek a káldeus kifejezés, kik voltak ezek a rejtélyes emberek? A szó eredetileg egy népet jelölt, amely a Perzsa-öbölben, a mai Dél-Irak területén élt. Elsőként II. Asszurnaszirpál (ur. Kr. e. 884–858) említi őket, mint akik több városállamot alapítottak a Perzsa-öböl Ny-i partján. A káldeusok már régtől fogva híresek voltak a matematikai és csillagászati ismereteikről. E nép különlegességét az adja, hogy nevük összefonódott az ezotériával, ők maguk pedig mint a spirituális szakemberek nemzetközileg is elismert elitje szerepelnek. Dániel napjaiban egy különleges, jósokból álló csoportot neveztek káldeusoknak, akik az állításuk szerint szakértők voltak a jóslás úgynevezett tudományában.