Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

Közeledik az esküvőtök kitűzött dátuma és szeretnétek bejelenteni az anyakönyvi hivatalban, hogy biztosan szabad legyen a választott dátum? Mutatjuk, mit kell tudnotok házassági szándékotok bejelentéséről.

Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
Milyen adatokat kell megadni?
A házastársak adatai: (vőlegény-menyasszony)
– előző házassági neve,
– születési családi és utóneve,
A vőlegény/menyasszony házasságkötést követően viselt neve nyilatkozata alapján
– születési helye,
– személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
– előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),
– lakóhelye (pontos cím),
– apja születési családi és utóneve,
– anyja születési családi és utóneve,
– állampolgársága,
– előző állampolgársága(i),
– előző lakóhelye(i) (ország).
– születendő gyermek neve személyi igazolványa, lakcímigazolványa, a házasságkötés után milyen nevet kívánnak viselni, a vőlegény tud-e a menyasszonynak rendezetlen családi jogállású gyermekéről (ha igen, akkor ebben az eljárásban elismerheti)
- KSH adatlap
Milyen iratok szükségesek?
A bemutatott okiratok:
– személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– születési anyakönyvi kivonat, ha a házasuló külföldi és a születési helye is külföldön van (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
– családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
– házassági engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– a menyasszony vagy a vőlegény menekült státusa, termen kívüli házasságkötés, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota, felmentés 30 napos várakozási idő alól,
A házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a menyasszony és a vőlegény bejelenti, hogy egymással házasságot kívánnak kötni, és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs.
A külföldi okiratokat hitelesítve és hiteles magyar fordítással ellátva kell bemutatni.
Milyen költségei vannak az eljárásnak?
Illetékmentes (Kivéve: házasságkötő teremért, külső helyszínért, munkaidőn túli közreműködésért az önkormányzati rendeletben megállapított mértékű díjat kell fizetni)


Hol intézhetitek el?
Az anyakönyvvezetőnél.


Ügyintézés határideje
A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól felmentést adhat.
A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni.
Ha a házasságkötést/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentését megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, az eljárást meg kell ismételni.