Fizet a biztosítód, ha kigyulladt a parkoló autód?

Bár minden autó tulajdonosnak van kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása, sokan még sincsenek tisztában a szabályokkal és a részletekkel, pedig sokszor nehéz megállapítani, hogy mikor térít a biztosító, és mikor nem.

Fizet a biztosítód, ha kigyulladt a parkoló autód?

Nagyon sok ismerősömtől hallom, hogy történt valami baj az autóval és a biztosító nem fizetett, esetleg nem annyit térített meg, amennyire ők számítottak. Érdemes nagyon áttanulmányozni a szerződést, mielőtt aláírod, mert nagy buktatók lehetnek benne. Nem érdemes a legolcsóbb biztosítást megkötni, de sokszor egy kisebb biztosító kevesebb pénzért többet ad baj esetén, mint egy nagy, drága. Most megírok egy példát, ami bárkivel megtörténhet. Ritkán fordul elő, de hallottam ilyeneket a hírekben. Képzeld el a következő szituációt. Éjszaka egy parkolóban egy órák óta álló gépjármű kigyullad, ennek következtében pedig a tűz átterjed a te parkoló autódra is, komoly károkat okozva ezzel. A helyszínre kiérkező tűzoltóság a tűzeseti hatósági bizonyítványban a tűz keletkezésének okát ismeretlenként jelöli meg, ám tűzvizsgálati eljárást nem folytat le. A Casco-biztosítója megtéríti neked a kárt, te azonban igényt nyújtasz be a másik – az először kigyulladt – gépjármű kötelező felelősségbiztosítójával szemben, mondván: a kárt az ő biztosítottjuk okozta, az ő gépjárművéről terjedt át a tűz a te gépjárművedre, így az ő biztosítottjuk, mint fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytató köteles megtéríteni az e tevékenységéből eredő kárt. Sajnos a következő jogszabályi rendelkezések értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosító nem kötelezhető a kár megtérítésére. ’A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 12. § rendelkezése szerint ugyanis a biztosítás kiterjed a felelősség kérdésének vizsgálatára, és azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, amelyeket a biztosított személyekkel szemben a biztosítási szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetése során okozott károk miatt támasztanak. Azaz a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján csak akkor köteles téríteni a felelősségbiztosító, ha a kárt a biztosított gépjármű üzemeltetése során okozzák. Tehát a fentiek értelmében a felelősség eldöntése elsősorban ama jogkérdés megválaszolásán múlik, hogy a bekövetkezett kár az először kigyulladó gépjármű üzemeltetése során keletkezett-e.Tekintettel arra, hogy a fenti esetben az először kigyulladó gépjármű szándékosan, a továbbhaladás szándéka nélkül, leállított motorral, azaz a teljes üzemen kívüli állapot létrehozásával várakozott már több órája, így a kár bekövetkeztekor – a tűz keletkezésekor – a gépjárműnek megszűnt az emberi irányítás alatt tartása, azaz megszűnt a veszélyes üzemi jellege és üzemen kívüli állapotban volt. Ennek értelmében pedig számodra rossz hír, hogy a felelősségbiztosító nem kötelezhető a kár megtérítésére.