A kreativitás fejlesztése gyermekkorban

Miért kell rá nagy figyelmet fordítanunk?

A kreativitás fejlesztése gyermekkorban

Kreativitás: az átlagtól való eltérés, rugalmas gondolkodás és váratlan, újszerű, de csodálatos problémamegoldó gondolkodásmódot jelent. A kreatív gyermekek ismerik a hagyományokat, szokásrendszert, de mégis inkább különc gyerekek. Érzelemviláguk sokkal intenzívebb, érzékenyebbek a külvilágból érkező ingerekre és nehezen tűrik a monotonitást.

Mégis a kreativitás egy olyan különleges adottság, mely által a világ fejlődni képes, újszerű szemléletet tudnak közvetíteni a kreatív gyermekek azok számára, akik kevésbé, vagy egyáltalán nem kreatívak. Így lehetnek gondolat ébresztőek és irányt is mutathatnak másoknak. Ezért nagyon fontos már óvodás korban megfigyelni a gyermekek kreatív adottságait és kiemelten foglalkozni a kreatív képességekkel.

Hiszen ahogyan a gyermekek sokfélék, úgy a kreativitás is különböző. Lehet anyanyelvi, téri- vizuális, kinesztetikus, vagy akár zenei kreativitás és még logikai is, szociális, vagy akár dramatikus és sorolhatnám még... Így a leghasznosabb módszer megválasztásának feltételei: a gyermekek képességeinek ismerete, a közös együtt tevékenykedés megteremtése a képességek fejlesztése érdekében megtalálva az egyensúlyt az egyéni képességek fejlesztések kibontakoztatásával.

Nagyon fontos a gyermeki reális önismeret megalapozása, problémamegoldó készség megtanulása, konfliktus kezelési stratégiák megtanítása, motiváció felkeltése és fenntartása, szabad önkifejezés lehetőségének biztosítása. Nem szabad elfelejteni, hogy minden tevékenység, így a tanulás és a kreativitás alapja is maga a játék, hiszen az óvodáskor elsődleges és legfontosabb tevékenysége, ami a gyermekek életkori sajátosságaiból is ered és a gyermeki elsődleges szükségleteiből és kiemelten fontos az összefüggő spontán szabad játék kibontakoztatása a mindennapi életben.

De a szabad játék fontossága mellett a spontán játék és az irányított játék is egyaránt fontosak. Hiszen, rendkívül jó motivációs tevékenység, és számtalan tanulási helyzet alapja is lehet, a saját élményű tanulás és a problémahelyzetek teremtése mellett, kiemelten fontos a pedagógus tudatos játékválasztása, és a spontán adódó helyzetek jó lereagálása Éppen ezért elengedhetetlen a kreativitás fejlesztése már a korai gyermekkortól kezdve.